PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLANMASI

Patlama riski, patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen diğer yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilecektir.

Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığında yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilir.

ULUS TMGD alanlarında tecrübeli TMGD ve İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI kadrosu ile, ATEX 137 normlarına, TS EN 60079-10-1(2015) standartlarına ve "Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik "hükümlerine uygun PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI hazırlanması hizmetini güvenilir bir şekilde vermektedir.