EMNİYET PLANI

Güvenlik önlemleri, tehlikeli malların taşınmasıyla ilgili her şirketin güvenlik ve kalite yönetim sisteminin vazgeçilmezi olmalıdır. ADR Bölüm 1.10’un emniyet planı genel gereksinimleri zorunludur.

ADR Bölüm 1.10 bakımından güvenlik; kişileri, mülkleri veya çevreyi tehlikeye sokabilecek tehlikeli malların çalınmasını veya kötüye kullanımını en aza indirgemek için alınması gereken önlemler veya önlemleri ifade eder. 1.10.1 Genel hükümler 1.10.1.1 Tehlikeli malları taşımakla yükümlü olan herkes, bu Bölümde belirtilen tehlikeli malların taşınmasıyla ilgili güvenlik gereksinimlerini, sorumluluklarıyla orantılı olarak dikkate almalıdır. İlgi her kişi tehlikeli malların yanlış kullanım potansiyelinin farkında olmalıdır. Herkes kendi mevzuatını şirket organizasyonlarındaki sorumluluklarına uygun olarak gözlemlemek zorundadır. Tehlikeli malların taşınması esnasında geçici depolama terminalleri, geçici depolama alanları, araç depoları ve yanaşma alanları düzgün şekilde güvence altına alınmalı, iyi aydınlatılmış olmalıdır.

ADR 1.10 bölümünde belirtilen ciddi sonuçlara sebebiyet verebilecek tehlikeli mallar için hazırlanan emniyet planı ULUS TMGD çalışma kadrosu tarafından titizlikle hazırlanmaktadır.