OSB’LER NEDEN TMFB KAPSAMINDADIR?

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler), bilindiği üzere sanayi faaliyetlerinin yürütülmesi için yetkili kurumlar tarafından belirlenmiş ortak alanlardır ve güvenlik tedbirleri kapsamında şehir, kasaba, köy vb. gibi yerleşim yerlerinden mümkün mertebe uzakta inşa edilmektedirler.

Buradaki amaç hem çevre hem de insan sağlığını etkilemeden sanayicilik faaliyetlerinin yürütebilmesidir. Kimya, Makine, Deri ya da Otomotiv gibi faklı sektörlerin oluşturabileceği OSB’lerin unutulmaması gereken ortak yanları ise üretimlerine devam ettirebilmeleri için lojistik açıdan sürekli olarak beslenmeleri gerektiği gerçeğidir.

Görece uzak yerleşimlerde olan OSB’lerde; çalışan olarak insan gücüne, gıdaya ve hammadde desteğine sürekli olarak ihtiyaç duyulur. Bu faktörlerden bir veya birkaçının eksikliği sanayi gelişimini aksatmakta hatta durma noktasına getirebilmektedir.

OSB’lerin hem çevre hem de insan sağlığına etki etmeden faaliyetlerini yürütme çabasının bir parçası da ihtiyaç duyduğu bu lojistik desteğinin de güven çerçevesinde tamamlaması gerektiğidir. Özellikle de bir kısmı ‘tehlikeli madde’ olarak tanımlanan hammaddelerin OSB’lere olan sevkiyatları, lojistik desteğin en tehlikeli kısmını oluşturmaktadır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın devreye girdiği ve denetimi altına aldığı bu sürecin amacı “Tehlikeli maddelerin kara, demir ya da deniz yolu ile hiçbir canlıya/çevreye zarar vermeden OSB’lere ulaşmasını sağlamaktır”

Bu amaçla, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB), Bakanlıkça özellikle OSB bünyesindeki firmalara tehlikeli madde sevkiyatlarını gerçekleştirebilmek için verilen bir yetki belgesidir. Bu belge ve danışmanlık faaliyetleri ile tehlikeli madde sevkiyatlarının OSB’lerce nasıl güven içerisinde gerçekleştirebileceği hususunda rehberlik etmektedir.

Tehlikeli maddeler ile iştigal eden firmalar Bakanlıkça denetim altında tutulur, aksi bir durumda bulunan firmalara ise yine Bakanlıkça yaptırım uygulanmaktadır. Bu caydırıcılık