HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARINDA TMGD HİZMETİ

Hastane ve sağlık sektöründe Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti hakkında cevap bulamadığınız detaylar için bizlere iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz. ADR kapsamına giren birçok sektör arasında sağlık sektörü de bulunmaktadır. Hastanelerde, diyaliz merkezlerinde, tıp merkezlerinde ve polikliniklerde pek çok farklı tehlikeli kimyasal madde kullanılmaktadır ve bu sağlık kuruluşları Adr hükümlerine tabidir. İştigal edilen tehlikeli maddelerden en önemlileri ADR Sınıf 6.2 (UN 2814, UN2900, UN3291 ve UN3373) kapsamındaki bulaşıcı maddelerdir. Bulaşıcı maddeler ADR ’de belirtildiği üzere, patojen içerdiği bilinen ve içermesi muhtemel olan maddelerdir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer parametre olan Tıbbi ve klinik atıklar da bulaşıcı maddeler kapsamındadır.

Hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında bulaşıcı maddeler dışında farklı tehlikeli maddeler de bulunmaktadır. Örnek olarak etil alkol(etilen alkol), Laboratuvar kimyasalları, gazlar, dezenfektanlar, teşhis veya tedavi amacıyla kullanılan radyoaktif malzemeler gösterilebilir. Karbondioksit(CO2), Medikal Kuru Hava, Oksijen(O2), Helyum(He), Azotprotoksit(N2O), Nitrojen (N), Helyun(He), Saf asetilen, Sıvı azot, Etilen oksit, Argon, vb. Sağlık kurumlarında ve hastanelerde sıklıkla kullanılan tıbbi gazlardır.


Aşağıda TMFB sahibi olması ve TMGDK’ dan TMGD hizmeti alması gerekli sağlık kuruluşları sıralanmıştır.

 • Üniversite Hastaneleri
 • Üniversite Hastanelerinin Müstakil Klinikleri
 • Genel Maksatlı Hastaneler
 • Doğum Hastaneleri
 • Tıp Merkezleri
 • Müstakil Diyaliz Merkezleri
 • Tıbbi ve Biyomedikal Laboratuvarlar
 • Biyoteknoloji Laboratuvarları ve Enstitüleri
 • Mikrobiyoloji Laboratuvarları
 • Tıbbi Araştırma Merkezleri
 • Müstakil Kan Bankaları ve Transfüzyon Merkezleri
 • Hayvan Hastaneleri
 • Hayvanlar Üzerinde Araştırma ve Deneyler Yapan Kuruluşlar
 • Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri